Generelle Betingelser

Uforpligtende tilbud er gældende i 14 dage fra dato angivet i øverste venstre hjørne på det skriftlige tilbud med mindre andet er angivet.

 

Betalingsbetingelser: 

Netto 8 dage fra dato angivet i øverste højre hjørne på fakturaen, hvis ikke andet er angivet.

 

Ved indgåelse af projekt aftale er følgende gældende:

Ved montering efter regning:

En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter, at materiellet er meldt leveringsklart fra fabrik.

En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter, at materiellet er ankommet til monteringsstedet.

Betaling for monteringsarbejdet erlægges efter månedlig faktura med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato.

Ved montering til fast pris inkluderet i kontraktsummen:

30% af kontraktsummen senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

30% af kontraktsummen senest 30 dage efter, at materiellet er meldt leveringsklart fra fabrik.

30% af kontraktsummen senest 30 dage efter, at materiellet er ankommet til monteringsstedet.

Resten af kontraktsummen senest 30 dage efter overdragelsen.